Thiết lập chiến lược quản lý phòng gym

Mô hình quản trị phòng gym phải tập trung vào 3 yếu tố chính là Con người - Quá trình - Công nghệ và tất cả 3 yếu tố này cuối cùng phải nhằm tới khách hàng, thỏa mãn được khách hàng chính là sự thành công. Mục tiêu tạo giá trị cho khách hàng là ít lãng phí, chất lượng tốt. Kết hợp với đó là sự linh hoạt, tham gia của mọi người, trên nền tảng chuẩn hóa công việc
CÔNG TY TNHH TM-DV PHÁT TRIỂN ANH LÊ
876/6 CMT8 St, Ward 5, Tan Binh Dist, HCMC 08 66 846 468 http://aleco.vn